Lunch in Beijing at Hong Zhuan Yuan Restaurant Return

Black Rice Congee - 3

Lunch in Beijing China