Xinzheng Christian Church, Henan, China -- Return

Old Steeple
Xinzheng Christian Church, Henan, China