Chinese Cities with Over a Million Population   1. Zhengzhou, Henan - 8,626,505    Return - Henan Province
Zhengzhou  Zhengzhou Zhengzhou
Location of Henan Province in China Location of Zhengzhou in Henan Province 6 Districts, 5 County-Level Cities and 1 County - Zhengzhou
# Name Population Area (km 2 )
Urban Districts
1 Jinshui District 1,588,611 242
2 Erqi District 712,597 159
3 Huiji District 269,561 206
4 Guancheng District 645,88 204
5 Zhongyuan District 905,430 195
6 Shangjie District 131,540 64.7
# Name Population Area (km 2 )
County-Level Cities
7 Xingyang 613,761 908
8 Xinzheng 758,079 873
9 Dengfeng 668,592 1220
10 Xinmi 797,200 1001
11 Gongyi 807,857 1041
County
12 Zhongmu County 727,389 1393