Chinese Cities with Over a Million Population   10. Yichun - 5,100,000    Return - Jiangxi Province
Yichun  Yichun
Downtown Yichun - Jiangxi Province Location of Yichun in Jiangxi Province in China
1 District, 3 County-Level Cities and 3 Counties - Yichun City
# Name
Districts
1 Yuanzhou District
# Name
County-Level Cities
2 Zhangshu City
3 Fengcheng City
4 Gao'an City
# Name
Counties
5 Jing'an
6 Fengxin
7 Shanggao
# Name
Counties
8 Yifeng
9 Tonggu
10 Wanzai