Chinese Cities with Over a Million Population   8. Xianyang - 4,894,834    Return - Sha'anxi Province
Xianyang  Xianyang
Location of Xianyang within Sha'anxi Province within China 3 Districts, 1 County-Level City and 10 Counties - Xianyang City
# Name Population Area km 2 Density km 2
Districts
1 Weicheng 400,000 272 1,471
2 Yangling 140,000 94 1,489
3 Qindu - 450,000 251 1,793
County-Level Cities
4 Xingping 560,000 496 1,129
# Name Population Area km 2 Density km 2
Counties
5 Sanyuan 400,000 569 703
6 Jingyang 500,000 792 631
7 Qian 560,000 994 563
8 Liquan 460,000 1,017 452
9 Yongshou 190,000 869 219
# Name Population Area km 2 Density km 2
Counties
10 Bin 330,000 1,202 275
11 Changwu 170,000 583 292
12 Xunyi 270,000 1,697 159
13 Chunhua 200,000 965 207
14 Wugong 410,000 392 1,046