Chinese Cities with Over a Million Population   9. Xinzhou - 3,067,501    Return - Shanxi Province
Xinzhou Xinzhou
Location of Xinzhou within Shanxi Province within China 1 District, 1 County-Level City and 12 Counties - Xinzhou City
# Name Population Area km 2 Density km 2
District
1 Xinfu 510,000 1,954 261
County-Level Cities
2 Yuanping 470,000 2,571 183
Counties
3 Dingxiang 210,000 864 243
4 Wutai 310,000 2,968 104
# Name Population Area km 2 Density km 2
Counties
5 Dai 200,000 1,720 116
6 Fanshi 240,000 2,369 101
7 Ningwu 160,000 1,966 81
8 Jingle 160,000 2,063 78
9 Shenchi 100,000 1,456 69
# Name Population Area km 2 Density km 2
Counties
10 Wuzhai 100,000 1,379 73
11 Kelan 80,000 1,980 40
12 Hequ 140,000 1,327 106
13 Baode 150,000 981 153
14 Pianguan 110,000 1,682 65