Chinese Cities with Over a Million Population   43. Dali - 3,456,000    Return - Dali
Dali Dali
Location of Dali within Yunnan Province within China 1 County-Level City, 8 Counties and 3 Autonomous Counties
Dali Bai Autonomous Prefecture
# Name Population Area km 2 Density km 2
County-Level City
1 Dali City 652,000 1,468 444
Counties
2 Xiangyun 456,000 2,498 183
3 Binchuan 349,000 2,627 133
4 Midu 313,000 1,571 199
# Name Population Area km 2 Density km 2
Counties
5 Yongping 175,000 2,884 61
6 Yunlong 200,000 4,712 42
7 Eryuan 268,000 2,961 91
8 Jianchuan 170,000 2,318 73
9 Heqing 255,000 2,395 106
# Name Population Area km 2 Density km 2
Autonomous Counties
10 Yangbi Yi 102,000 1,957 52
11 Nanjian Yi 212,000 1,802 118
12 Weishan Yi, Hui 304,000 2,266 134