Fujian Province Cities with Over a Million Population   194. Sanming - 2,503,388    Return - Sanming
Sanming   Sanming
Mingzhu Garden in Sanming, Fujian Location of Sanming within Fujian Province
2 Districts, 1 County-Level City and 9 Counties - Sanming City
# Name Population Area km 2 Density km 2
Districts
1 Meilie 176,539 353 500
2 Sanyuan 198,958 803 248
County-Level City
3 Yong'an 347,042 2,941 118
# Name Population Area km 2 Density km 2
Counties
4 Mingxi 102,667 1,704 60
5 Qingliu 136,248 1,825 75
6 Ninghua 272,443 2,381 114
7 Datian 311,631 2,294 136
8 Youxi 352,067 3,425 103
# Name Population Area km 2 Density km 2
Counties
9 Sha 226,669 1,815 125
10 Jiangle 148,867 2,247 66
11 Taining 110,278 1,534 72
12 Jianning 119,979 1,742 69