List 4. All the Emperors of the Three Kingdom Period
Three Kingdoms Period (220 to 280 AD)
State of Wei (220 to 265 AD) Emperors --- Capital Xuchang in Henan
Wen Emperor - Cao Pi 220 Ming Emperor - Cao Rui 227 Qi Emperor - Cao Fang 240
Gao Gui Xiang Gong - Cao Mao 254 Yuan Emperor - Cao Huan 260  
State of Shu (221 to 263 AD) Emperors --- Capital Chengdu in Sichuan Province
Zhao Lie Emperor - Liu Bei 221 Hou Zhu - Liu Chan 223  
State of Wu (222 to 280 AD) Emperors --- Capital Nanjing in Jiangsu Province
Da Emperor - Sun Quan 222 Hui Ji Emperor - Sun Liang 252 Jing Emperor - Sun Xiu 258
Mo Emperor - Sun Hao 264    
End of Three Kingdoms Period