Zigong City, Sichuan, China China -- Return

18. Natural Gas Bus in Zigong, Sichuan - There is an abundance of natural gas in this part of Sichuan. All of the local buses in Zigong use natural gas to fuel.

Zigong