List 1. Emperors of the Xia and Shang Dynasties
Xia Dynasty 21st to 18th BC
Emperors --- Capital Yuncheng in Shanxi Province
Yu Qi Tai Kang Zhong Kang Xiang Shao Kang Zhu Huai Mang Xie
Bu Jiang Jiong Jin Kong Jia Gao Fa Lu Gui      
Shang Dynasty 18 th to 1066 BC
Emperors --- Capitals, Erlitou, Zhengzhou, and Anyang in Henan Province
Tang Wai Bing Zhong Ren Tai Jia Wo Ding Tai Geng Xiao Jia Yong Ji Tai Wu Zhong Ding
Wai Ren He Danjia Zu Yi Zu Xin Wo Jia Zu Ding Nan Geng Yang Jia Pan Geng Xiao Xin
Xiao Yi Wu Ding Zu Geng Zu Jia Lin Xin Geng Ding Wu Yi Tai Ding Di Yi Di Xin