Page 2 of 272 Beijing Opera Masks
Yi Li Hu Shang Jing Ke Zhao Gao Niu Miao Yao Gang
Yi Li - 13 Hu Shang - 14 Jing Ke - 15 Zhao Gao - 16 Niu Miao - 17 Yao Gang - 18
Su Xian Ma Wu Zhang Fei Guan Yu Pang Tong Zhou Cang
Su Xian - 19 Ma Wu - 20 Zhang Fei - 21 Guan Yu - 22 Pang Tong - 23 Zhou Cang - 24
⇦ Back to Opera Masks - Page 1    Return to Opera Masks    On to Opera Masks - Page 3 ⇨
Click on Any Picture for an Enlargement and a Description of the Character's Part