Page 3 of 272 Beijing Opera Masks
Xiahou Dun Xia Houyuan Xu Chu Cao Hong Zhang He Xu Huang
Xiahou Dun - 25 Xia Houyuan - 26 Xu Chu - 27 Cao Hong - 28 Zhang He - 29 Xu Huang - 30
Meng Tan Cai Yang Huang Gai Sun Quan Lϋ  Meng Taishi Ci
Meng Tan - 31 Cai Yang - 32 Huang Gai - 33 Sun Quan - 34 Lϋ Meng - 35 Taishi Ci - 36
⇦ Back to Opera Masks - Page 2    Return to Opera Masks    On to Opera Masks - Page 4 ⇨
Click on Any Picture for an Enlargement and a Description of the Character's Part